Aanbod

Aanbod

Aanbod

Het aanbod van scholen is in Arnhem en omgeving zeer divers. Er zijn brede scholengemeenschappen waar les gegeven wordt op alle onderwijsniveaus, maar ook kleine scholen waar slechts één niveau aangeboden wordt.
Dan zijn er nog de verschillen in achtergrond: openbaar, bijzonder (werken vanuit een godsdienst of levensbeschouwing) en algemeen bijzonder (Montessori, Dalton). Ook zijn er scholen met een speciaal profiel zoals: sport, kunst&cultuur, of een afdeling voor hoogbegaafden, een technasium, speciale faciliteiten voor topsporters en tweetalig onderwijs. Daarnaast zijn er vmbo-scholen met extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
Tevens bestaan er particuliere scholen. Op de ene school zitten leerlingen van verschillende niveaus in één klas (bijv. havo/vwo, mavo/havo, basis/kader) waardoor de keuze voor het definitieve niveau nog kan worden uitgesteld. Op andere scholen zitten leerlingen van één niveau bij elkaar. De weg naar het behalen van een diploma kan dus per school erg verschillen. Het is daarom belangrijk om goed uit te zoeken welke school het beste bij uw kind past.
In deze Schoolkeuzegids stellen de scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Arnhem zich voor. Hierin staat ook wanneer er Open Huis, minilessen, doe-dagen, et cetera zijn.

Scholenmarkten

In november t/m januari worden er scholenmarkten georganiseerd in Arnhem en omgeving. U kunt dan op één avond kennismaken met verschillende scholen voor voortgezet onderwijs uit Arnhem en omgeving. Na een algemene voorlichtingsfilm over het voortgezet onderwijs zullen de scholen zich presenteren en kunnen er vragen worden gesteld. U ontvangt via de basisschool van uw kind(eren) een uitnodiging om u in te schrijven voor een scholenmarkt bij u in de buurt. Bij de inschrijving kunt u aangeven van welke scholen u een presentatie wilt bijwonen. De scholenmarkten die worden georganiseerd zijn alleen voor ouders. U kunt hier informatie opdoen en uzelf oriënteren.

Open Huis, minilessen, doe-dagen..

Het is heel belangrijk om samen met uw kind bij verschillende scholen een kijkje te gaan nemen. Hier zijn de Open Huis, minilessen, doe-dagen et cetera voor. Uw kind merkt heel snel of hij/zij zich thuis zal voelen op een school. U kunt daar ook antwoord krijgen op alle vragen die u over die school heeft. Ook de websites van scholen zijn informatief. Daarop wordt meestal met foto’s verslag gedaan van alles wat er op een school speelt.

wolkes-download

wolkes-opendagen

wolkes-checklist