Beekdal Lyceum

Open Dag
Zaterdag 2 februari 2019 9.30 - 13.30 uur

Minilessen en Informatieavond
Donderdag 28 februari 2019
Let op: Er zijn twee aanvangstijdstippen:
17.00 òf 18.30 uur

Opgeven infoavond
Via www.beekdallyceum.nl
uiterlijk dinsdag 22 februari 2019