Havo en vwo

Havo en vwo

Havo en vwo

Het havo duurt vijf jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het vwo, de voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs (wo), duurt een jaar langer. Tot het vwo behoren het atheneum en het
gymnasium, waarbij op het gymnasium examen gedaan moet worden in Grieks en/of Latijn.

In havo en vwo is er na de 3e klas de keuze uit vier profielen. Een profiel bestaat uit een onderwijsprogramma dat leerlingen voorbereidt op een opleiding aan een hoge school of universiteit.

Er zijn vier profielen:
• natuur en techniek;
• natuur en gezondheid;
• economie en maatschappij;
• cultuur en maatschappij.

wolkes-download

wolkes-opendagen

wolkes-checklist