Lorentz Lyceum

lorentzlyceum

Open Dag
Zaterdag 19 januari 2019 10.00 - 14.00 uur

Infoavond OPUS & tweetalig onderwijs
Dinsdag 13 november 2018 19.00 - 21.00 uur

Minilessen
Donderdag 14 februari 2019 9.00 - 11.45 uur

Kijkmiddagen met leuke workshops
15.00 - 16.30 uur
22 november - Engelse les
29 november - Bewegingsonderwijs
6 december - Natuur-/Scheikunde
10 januari - Dramatechnieken
24 januari - Bewegingsonderwijs

Tweetalige (Engelstalige)
15 november -Drama lesson
17 januari - English lesson
31 januari - Science
(Physics & Chemistry)

Geef je op via:
d.vandekoppel@lorentzlyceum.nl